Orvars träffar

2024-06-14 Orvar och Kristina uppvaktades för deras engagemang med Orvars träff i Prässebo som startade för 25 år sedan.