Historik

Vår klubb har nu vuxit till en storlek av cirka 840 medlemmar. Dessa medlemmar kommer från Trestadsområdet med omgivande kommuner i Bohuslän, Dalsland och Skaraborg.

Klubben skall verka för att ideellt renovera och bevara tekniskt och historiskt intressanta och värdefulla fordon allt från mopeder till tyngre fordon samt delar av sådana. Vi skall medverka till att dessa blir omhändertagna och restaurerade på ett tekniskt korrekt sätt samt ta tillvara och bevara intressant litteratur i ämnet. Klubben skall också söka kontakt med andra klubbar som har samma inriktning, samt sprida intresset för klubbens idéer genom arrangemang där allmänheten kan komma i kontakt med medlemmar och fordon.

Allt började på hösten 1980, då Lennart Krus, Orvar Johansson och Anders Rohdin tillsammans med andra veteranbilsintresserade sammankallade till ett möte för att bilda en klubb. 50 personer med känt intresse för veteranbilar och MC kallades, 21 stycken hörsammade inbjudan.

1982 invaldes Trestads Veteranbilklubb till medlem i Motorhistoriska Riksförbundet.