Försäkringar

Klubben kan erbjuda denna förmånliga försäkring, förutsatt att Du och Din bil/MC uppfyller de krav som ställs. Grundkravet är att Du är medlem i en klubb ansluten till MHRF, t.ex. vår klubb. Att Din bil/MC är 20 år gammal eller äldre och renoverad till nyskick, eller är i mycket gott orenoverat skick. Att den ej är modifierad och att Du endast använder bilen/MC till fritidskörning.

Försäkringsalternativ och priser

Om du kan svara JA på
följande frågor:

·        
Är du medlem i en MHRF-ansluten klubb?

·        
Är fordonet minst 20 år gammalt?

·        
Används fordonet endast för nöjeskörning?

·        
Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?

·        
Har tillgång till bruksfordon (ett krav för historiska fordon från
1969 och senare)
?

… kan du ansöka om en MHRF-försäkring!

Läs mer om försäkringen på MHRF:s hemsida »

Kontakt

Ta kontakt med Trestads Veteranbilklubbs besiktningsman:

Janne Johansson  Tel: 072-742 0435

Jonas Fogelström  Tel: 070-579 3305

Orvar Johansson    Tel: 070-509 8921